Afmelding/tilbagebetaling

Når holdet er gået i gang, er din tilmelding bindende, og tilbagebetaling kan normalt ikke finde sted efter kursusstart. Der ydes ikke erstatningsgang/tilbagebetaling, hvis du på grund af sygdom eller andet fravær ikke kan deltage i en undervisningsgang. I tilfælde af sygdom hos underviseren, påtager SALTO sig retten til at finde en kvalificeret vikar eller arrangere en erstatningsgang. Pengene gives kun retur, hvis dette ikke lykkes.

Køb af kurser og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2).
Framelding og tilbagebetaling kan ske indtil 14 dage før holdstart ved henvendelse til SALTO på mail info@saltofamilieaktiviteter.dk mod et gebyr på kr. 100.
Derefter er tilmeldingen bindende.

Du hører IKKE fra os, hvis alt går efter programmet, og du har tilmeldt dig rettidigt og korrekt. Vi sender besked ud senest en uge før start , hvis et hold må aflyses.

Forbehold
SALTO tager forbehold for ændringer i undervisningsplanen, fx skift af underviser, udsættelse af kursusstart, flytning af undervisningssted m.m. samt eventuelle trykfejl.